AllAndroidWallpapers.net

Hias latar Android SmartPhone QHD 0018

Hias latar Android SmartPhone QHD 0018
Muat turun hias latar

Bagaimana untuk menyimpan dan menukar kertas dinding

Bagaimana untuk menyimpan kertas dinding

・Ketik "Muat turun kertas dinding" di bawah kertas dinding.
・Tekan dan tahan kertas dinding dan simpannya.

Bagaimana untuk menukar kertas dinding skrin asal

・Dengan terminal pada skrin utama, ketik ruang kosong dan tekan dan tahan.
・Selagi anda menekan item akan keluar, ketik item dengan kertas dinding.
・Oleh kerana skrin untuk menukar kertas dinding muncul, pilih imej dari Foto Saya.
・Pilih skrin utama di tempat untuk memaparkan kertas dinding dan ia selesai.

Bagaimana untuk menukar kertas dinding skrin kunci

・Dari butang aplikasi, ketik Tetapan.
・Dengan mengetuk kertas dinding dari tetapan peribadi, anda boleh memilih "skrin kunci", "skrin utama" dan "skrin rumah dan kunci", jadi pilih "skrin kunci".
・Pilih imej dan ketik "Tetapkan kertas dinding".

Language